Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu


Idź do treści

Menu główne:


Kółko filmowe w języku angielskim

Dobra praktykaKÓŁKO FILMOWE PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Kuratorium Oświaty w Katowicach zainicjowało akcję Upowszechnienie przykładów dobrych praktyk. Miała ona popularyzować nowatorskie działania szkół, które rozwijają zainteresowania i wiedzę uczniów. Wśród wyróżnionych przedsięwzięć znalazły się zajęcia prowadzone w naszym gimnazjum.
Współczesna młodzież to, jak twierdzą socjologowie, pokolenie kultury obrazkowej.
Jej zainteresowanie skupia się wokół tego, co barwne, dynamiczne, fascynujące.
Kółko filmowe prowadzone w szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych ma na celu doskonalenie kompetencji lingwistycznych oraz ujawnianie i poszerzanie zainteresowań młodzieży w zakresie kinematografii.
W zajęciach kółka bierze udział piętnaścioro uczniów klas trzecich, ponadto każdy, kogo zainteresował dany film, ma możliwość udziału w spotkaniu.
Nauczyciel, konsultując się z uczniami, wybiera filmy związane ze światem nastolatków, ich problemami, jednocześnie mają one charakter dydaktyczny. Młodzież obejrzała między innymi: Pleasantville, Juno, Undertaking Betty, Fawlty towers, Keeping mum, Wallace & Gromit, The Illusionist, American Beauty, Groundhog Day, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Dopuszcza się płynność w dopasowaniu liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych tematów, w zależności od potrzeb i oczekiwań uczniów. Praca nie ogranicza się tylko do projekcji filmu i omówienia jego treści. Przygotowując się do obejrzenia konkretnego dzieła, uczniowie szukają w zasobach internetu informacji na temat wybranego tytułu, a przed zajęciami otrzymują słownik tzw. „chanks of language”, czyli zestaw nie tylko słówek, ale całych zwrotów. Prace pisemne oraz mini słowniki młodzież przechowuje w teczkach tematycznych. Kółko prowadzone jest w języku obcym, język filmu to zawsze angielski, dodatkowo włączone są angielskie napisy. Po zajęciach uczniowie piszą o scenach, które podobały im się najbardziej oraz o tych, które najmniej przypadły im do gustu. Na zakończenie piszą recenzję obejrzanego filmu.
Na początku i pod koniec pierwszego semestru uczniowie wypełniali ankietę, w której zaznaczali w skali od 1 do 10 stopień zrozumienia przez nich dialogów filmowych. Średnio przeszli od poziomu 5-6 we wrześniu do poziomu 7-8 w styczniu. Miejmy nadzieję, ze po roku pracy niektórzy z nich wpiszą 10. Z tych samych ankiet wynika, ze uczniowie raczej nie uczą się słówek przygotowanych przez nauczyciela, ale kilkakrotnie czytają je przed projekcją filmu. Być może gdyby poświecili trochę więcej czasu na naukę, już teraz mogliby napisać, ze rozumieją 100 procent dialogów?
Nie ulega jednak wątpliwości, że taka forma zajęć znacznie podnosi ich znajomość języka angielskiego i sprawność posługiwania się nim.

mgr Małgorzata Jurzak

Strona główna | Aktualności | Galeria | Ewaluacja zewnętrzna 2015r. | 50-cio lecie naszej szkoły | Reforma Edukacji | Dokumenty Szkoły | Wymagania edukacyjne z przedmiotów | O szkole | Plan lekcji | Ogólnoszkolne konkursy | Bezpieczeństwo, zdrowie, profilaktyka | Sukcesy naszych uczniów | Dobra praktyka | Projekty edukacyjne | Akcje charytatywne | Nasza twórczość | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego