Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu


Idź do treści

Menu główne:


Projekty edukacyjneProjekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

W tym roku szkolnym hasło przewodnie to: „Świat jest piękny i ciekawy, trzeba go tylko umieć dostrzec“. Młodzież przygotowała argumenty przekonywujące nas o słuszności postawionej tezy w oparciu o wiedzę z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Pracowali w dziewięciu grupach 4 - 5 osobowych, pod opieką nauczycieli: biologii, chemii, geografii, matematyki i fizyki. W ciągu kilku tygodni przygotowań, musieli wykazać się umiejętnością komunikowania oraz wspólnego działania z koleżankami i kolegami ze swojej grupy. Podjęli również próbę wykorzystania posiadanych wiadomości w praktyce, rozwiązując szereg zadań, wykonując ciekawe doświadczenia oraz rozwiązując różnorodne problemy. Swoją pracę udokumentowali i przedstawili uczniom klas pierwszych.

Zdjęcia z prezentacji projektów dla klas pierwszych z dnia 24 maja 2017r. znajdują się na naszym profilu na FacebookuPreznetacja dla rodziców i nauczycieli odbędzie się 29 maja 2017 r. o godz. 15.20. Zapraszamy.
Uczniowie klas II naszego gimnazjum w tym roku szkolnym (2015/2016) realizowali projekt edukacyjny związany z tematem „SPORT, SPRAWNOŚĆ, ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO”.

Został on zaprezentowany wszystkim uczniom 6 maja 2016 r. Interdyscyplinarny temat zawiera wychowania fizycznego w tym m.in. edukacji zdrowotnej oraz edukacji dla bezpieczeństwa.W roku szkolnym 2014/2015 nasi uczniowie również realizowali projekt edukacyjny. Tym razem był on z języków obcych.

Temat: Funkcje i środki językowe w scenkach z życia codziennego.


Prace zaczęły się w lutym 2015 roku a zakończyły w maju 2015 roku. Młodzież podzieliła się na 11 grup, z czego trzy z języka niemieckiego i 8 z języka angielskiego. Każda grupa wybrała lidera i metodę pracy. Jedna grupa wybrała prezentację multimedialną oraz dramę, pozostałe grupy zdecydowały się na film.
strony projektu:
Większość uczniów wykazała się dużą kreatywnością, zaangażowaniem i pomysłowością. Współpracowali ze sobą oraz z opiekunami. Przygotowane przez nich filmy były na dobrym oraz wysokim poziomie.W obecnym roku szkolnym uczniowie klas II realizują również projekt z WOS-u pt.:
"Prawa i obowiązki obywatela RP".

Karta projektu edukacyjnego z Wiedzy o społeczeństwie w klasach II w roku szkolnym 2014/2015. (pobierz)
Prezentacja "Historia konstytucji polskich". (pobierz)
Prezentacja "Prawa obywatela". (pobierz)

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klas II realizowali obowiązkowy projekt edukacyjny. Tym razem obejmował on przedmioty geografię i historię.
Temat projektu:
Odkrycia geograficzne.

Projekt trwal od lutego do maja 2014r. Uczniowie podzielili sie na 10 grup roboczych.
Swoją kilkumiesięczną pracę przedstawili 19 maja wszystkim uczniom a wybrane grupy także nauczycielom i rodzicom. Do prezentacji swojej pracy wybrali dramę, film, konkurs, mape, plakat oraz prezntacje multimedialnę.


W dniu 27 maja 2013r. w naszej szkole odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych realizowanych pod wspólnych tytułem "Jabłko jako ciało fizyczne, bryła i owoc".
Projekt przygotowali uczniowie klas drugich. Efekty swoich działań zaprezentowali uczniom, rodzicom i nauczycielom:

  • godzina 11.00 prezentacja na forum szkoły,
  • godzina 17.00 prezentacja dla Rady Pedagogicznej i rodziców.

W roku szkolnym 2010/2011 w naszej szkole realizowane były projekty edukacyjne:
w klasie 1 i 2 z języka polskiego, w klasie 2 z Wiedzy o Społeczeństwie.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU
REALIZOWANEGO NA ZAJĘCIACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASIE II GIMNAZJUM
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
TEMAT PROJEKTU: „PATRIOTYZM – WCZORAJ I DZIŚ”W październiku i listopadzie 2010 roku we wszystkich oddziałach klas II Publicznego Gimnazjum w Czańcu zrealizowany został projekt: „Patriotyzm – wczoraj i dziś”.

Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznali się z metodą projektu, jego tematem, planowanymi działaniami i harmonogramem. Uczniowie pracowali w 12 grupach – po 4 w każdej klasie. Poszczególne grupy otrzymały zakres przewidzianych dla nich zadań:

grupa 1 – opracowanie słownika zawierającego nowe pojęcia z działu „Naród i państwo” oraz zestawu krzyżówek

grupa 2 – przeprowadzenie badania społeczności lokalnej nt. „Nasz patriotyzm”
grupa 3 – wykonanie galerii polskich patriotów
grupa 4 – przygotowanie posteru pt. „Mniejszości narodowe u nas”.

W dniu 29 listopada 2010 roku na lekcji wiedzy o społeczeństwie odbyła się prezentacja pracy poszczególnych grup na forum klasy.

Największym zaangażowaniem i pomysłowością wykazała się klasa IIc. We wszystkich jednak zespołach widać było wzrost zainteresowania i zaangażowania w miarę realizacji kolejnych etapów projektu. Uczniowie współpracowali ze sobą tak, aby stworzyć całość, wzajemnie sobie pomagali i dzielili się wrażeniai by praca całego zespołu została oceniona pozytywnie.

Realizacja projektu nie była dla uczniów czymś łatwym ale stanowiła pewne wyzwanie, któremu w zdecydowanej większości zodołali sprostać.

Projekt z języka polskiego

Projekty edukacyjne jako forma pracy grupowej pozwalają uczniom rozwijać zainteresowania, poszerzać wiedzę oraz umiejętności, a także uczą współpracy w grupie i otwarcia na innych. Projekt z języka polskiego, nad którym pracowały klasy pierwsze i drugie w tym roku szkolnym, dotyczył starożytności.

W klasach pierwszych temat brzmiał: "
Powstanie świata oraz ludzi wg mitologii". Klasy drugie opracowały temat: "Świat i człowiek w oczach starożytnych filozofów". Opiekunowie projektów, Iwona Sklorz i Danuta Kasolik, koordynowały działania grup i czuwały nad realizacją całości projektu.

Pracę podzielono na cztery etapy:

* zbieranie informacji na wybrany przez grupę temat,
* selekcja i porządkowanie informacji,
* przygotowanie prezentacji,
* publiczna prezentacja efektów w formie plakatów, map mentalnych, scenek dramatycznych, filmów.

Projekt został przeprowadzony i zakończony zgodnie z planem. Cele osiągnięto, uczniowie poznali mitologie rożnych narodów oraz sylwetki oraz poglądy starożytnych filozofów, mogli je zanalizować i ocenić z perspektywy człowieka żyjącego w XXI wieku.
Praca wyzwoliła w nich entuzjazm, kreatywność i pomysłowość, byli usatysfakcjonowani efektami swoich działań.Strona główna | Aktualności | Galeria | Ewaluacja zewnętrzna 2015r. | 50-cio lecie naszej szkoły | Reforma Edukacji | Dokumenty Szkoły | Wymagania edukacyjne z przedmiotów | O szkole | Plan lekcji | Ogólnoszkolne konkursy | Bezpieczeństwo, zdrowie, profilaktyka | Sukcesy naszych uczniów | Dobra praktyka | Projekty edukacyjne | Akcje charytatywne | Nasza twórczość | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego